به صفحه اینستاگرام مرکز جراحی آفرینش بپیوندید

ایران/شیراز/شهرک بزین/بلوار آفرینش/نبش کوچه29علوی

پذیرش: 987136517561+

توریسم درمانی:987136517598+

ما را در صفحه اینستاگرام مجموعه آفرینش دنبال نمایید
afarinesh.dsc@

سوالات متداول

سوالی دارید؟

در این بخش ما به سوالاتی که ممکن است داشته باشید پاسخ دادیم

آیا قبل از مراجعهه می توانیم با پزشک معالج مشورت کنیم

بله ...

نحوه پذیرش و ارایه خدمات مرکز شما چگونه خواهد بود؟

با شرکت طرف قراردادمان به شما ارایه خدمات می دهیم

ایا مشاوره بعد از درمان دارید؟

بله ما در کلینیک آفرینش همه تلاش خودمان را برای ارایه بهترین خدمات به شما انجام می دهیم

مدت زمان بستری جراحی بینی چند روز است؟

معمولا چند ساعت تا یک روز

هنوز به کمک نیاز دارید؟

تماس با واحد توریسم درمانی

07136517598

کلینیک آفرینش - مرکز جراحی آفرینش

تماس با واحد پذیرش

07136517561

کلینیک آفرینش - مرکز جراحی آفرینش

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 07136517561

کلینیک آفرینش - مرکز جراحی آفرینش
کلینیک آفرینش - مرکز جراحی آفرینش